Zásady zpracování osobních údajů společnosti Simply Nature s. r. o.

V této zásadě zpracování osobních údajů („Zásady“) vysvětlujeme, jaké osobní údaje shromažďujeme, proč je shromažďujeme, jaké jsou vaše práva v souvislosti se zpracováním vašich osobních údajů a jak s nimi nakládáme. Tyto zásady platí pro společnost Simply Nature s.r.o. a všechny její dceřiné společnosti, oddělení, pobočky a zaměstnance.

Kdo jsme

Společnost Simply Nature s.r.o. je právní osobou, která se specializuje na poskytování služeb v oblasti [vložit popis činnosti]. Jsme registrováni u Úřadu pro ochranu osobních údajů a řídíme se všemi platnými zákony a nařízeními týkajícími se ochrany osobních údajů.

Jaké osobní údaje shromažďujeme

Shromažďujeme osobní údaje, které nám poskytnete při kontaktu s námi, při používání našich webových stránek, aplikací nebo služeb, nebo které jsou získány v rámci vašich interakcí s námi.

Toto jsou příklady osobních údajů, které můžeme shromažďovat:

– Vaše jméno, adresa, e-mailová adresa a telefonní číslo

– Informace o vašem používání našich webových stránek, aplikací nebo služeb

– Vaše platební údaje (pouze v případě, že nám poskytnete platbu za služby)

– Vaše údaje pro účely fakturace (pouze v případě, že nám poskytnete služby)

Jaké jsou účely zpracování vašich osobních údajů

Shromažďujeme vaše osobní údaje pouze pro určité účely a v souladu se zákony a nařízeními týkajícími se ochrany osobních údajů. Následující jsou příklady účelů, pro které shromažďujeme a zpracováváme vaše osobní údaje:

– Poskytování našich služeb a produktů

– Komunikace s vámi ohledně vašich objednávek

– Zlepšování a personalizace našich služeb a produktů

– Marketingové účely, jako je zasílání novinek, nabídek a jiných informací o našich službách a produktech

– Plnění zákonných povinností

Jak dlouho uchováváme vaše osobní údaje

Vaše osobní údaje uchováváme po dobu nezbytně nutnou k plnění účelu, pro který jsou shromažďovány, nebo po dobu, po kterou nám to umožňují platné zákony a nařízení. Pokud již vaše osobní údaje pro daný účel nejsou potřebné, budou bezpečně odstraněny nebo anonymizovány.

Jak chráníme vaše osobní údaje

Vaše osobní údaje jsou pro nás velmi důležité a proto je chráníme před zneužitím, ztrátou, neoprávněným přístupem, odcizením nebo poškozením. Používáme bezpečnostní opatření, jako jsou šifrování, firewall a bezpečné připojení k internetu, abychom zajistili, že vaše osobní údaje jsou v bezpečí.

Vaše práva v souvislosti se zpracováním vašich osobních údajů

Máte několik práv v souvislosti se zpracováním vašich osobních údajů, jako je právo na přístup k vašim osobním údajům, právo na opravu nebo výmaz vašich osobních údajů, právo na omezení zpracování a právo na přenositelnost vašich osobních údajů. Pokud chcete využít některé z těchto práv, můžete nás kdykoliv kontaktovat.

Jak nás kontaktovat

Pokud máte jakékoliv dotazy nebo požadavky týkající se zpracování vašich osobních údajů nebo těchto zásad, můžete nás kontaktovat na [vložit kontaktní údaje].

Tyto zásady zpracování osobních údajů mohou být pravidelně aktualizovány, aby odrážely změny v našich službách a zákonech a nařízeních týkajících se ochrany osobních údajů. Pokud k nějakým významným změnám dojde, budeme vás informovat prostřednictvím našich webových strá